کانتینر ترخیص قطعی از تمامی گمرکات کشور

کانتینر ترخیص قطعی : ترخیص کالا به صورت قطعی که به زبان انگلیسی به آن Release گفته می شود . شامل اقداماتی است که در آن اداره گمرک این اجازه را خواهد داد که کالای مورد نظر ترخیص گردد و خروج آن از اداره گمرک صورت می پذیرد‌. لازم است بدانیم پس از این که کالا از گمرک خارج گردید از نظارت اداره گمرک نیز خارج خواهد شد.

معمولاً به دلیل اینکه ترخیص کالای وارداتی دارای مراحل پیچیده‌ای است به واسطه فردی به جز صاحبان کالا صورت می پذیرد که با عنوان ترخیص کار شناخته می‌شود. این ترخیص کار می باشد. که در تمامی مراحل اقداماتی نظیر ارائه مدارک (شامل بیمه،بارنامه، فاکتور و ….) و مدارک صاحبان کالا( کارت بازرگانی، کارت ملی) را انجام میدهد. در صورتی که میخواهید به کشور کالای ویژه و خاصی را وارد کنید که نیاز به اجازه از سازمان یا اداره خاصی دارد. در این شرایط حتما باید اجاره نامه ضمیمه اسناد گردد.

کانتینر ترخیص قطعی

کانتینر ترخیص قطعی پیشرو کانکس

در زمان خرید کالا اکثرا واردات قطعی در نظر گرفته می شود. واردات قطعی نوعی از واردات است که شناخت آن به منظور مصرف داخلی میباشد و به بیان دیگر به فرایند ترخیص و وارد کردن کالاهایی مرتبط است. که پس از انجام پروسه ثبت سفارش، تهیه پروفرما و تنظیم اظهارنامه در جهت ترخیص و پرداخت حقوق ورودی انجام میشود.

این امکان وجود دارد که کالاهایی که وارد می شوند. به جای اینکه ترخیص شوند به انبار خانه گمرک انتقال داده شود که در چنین شرایطی تعویق عوارض گمرکی این کالا صورت می پذیرد و وارد کننده باید هزینه هایی را به انبار بپردازد که شامل هزینه سود، اجاره و هزینه نگهداری کالا می باشد.

مطابق قانون گمرکی دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض تنها از واردات قطعی انجام میشود.

مدارک لازم جهت ترخیص کانتینر

برای واردات قطعی مدارک مورد نیاز اعم از این موارد می باشد:

  • اظهارنامه گمرکی واردات قطعی
  • کارت بازرگانی در واردات قطعی
  • قبض انبار در واردات قطعی
  • بارنامه در واردات قطعی
  • گواهی مبدا و فاکتور در واردات قطعی
  • اعلامیه ارز
  • پروفرما
  • ثبت سفارش در واردات قطعی
  • لیست بسته بندی
  • بیمه نامه در واردات قطعی.

مسیرهای گمرکی

طراحی مسیرهای گمرکی بر اساس مدیریت ریسک می باشد و به صورت کلی اظهارنامه ها به سه رنگ متفاوت گروه بندی می شوند. که شامل این موارد می باشد:

مسیر سبز:

در این گروه ترخیص کالا با حداقل کنترل فیزیکی و اسنادی انجام می شود.

مسیر زرد:

ترخیص کانتینر با کنترل اسنادی بوده و نیاز به ارزیابی و یا کنترل فیزیکی در این مرحله وجود ندارد.

مسیر قرمز:

در این مرحله به  صورت کامل کانتینر ترخیص قطعی باید مورد ارزیابی و کنترل فیزیکی قرار بگیرد و به واسطه کارشناس مرتبط بررسی اسنادی نیز انجام می‌شود.

معرفی رویه های پرداخت وجه کالاهای واردات قطعی

به منظور پرداخت وجه کالای واردات قطعی دو رویه بانکی و غیربانکی مطرح است .که شامل رویه بانکی( اعتبار اسنادی، برات و حواله) و رویه غیر بانکی( بدون انتقال ارز و واردات در برابر صادرات) می باشد.

تشریفات واردات قطعی

تشریفات واردات قطعی شامل ورود کالا به گمرک، تنظیم اظهارنامه، احراز هویت، تشریفات ارزیابی، خروج کالا از گمرک است.