کانتینر ترخیص موقت , تحویل فوری

فروش ویژه کانتینر ترخیص موقت : کالاهایی که به کشور وارد می شوند را می توانیم در گروه بندی های زیر قرار دهیم چرا که این کالاها به این منظور در گمرک وارد می شوند:

 1. ورود قطعی
 2. ورود موقت
 3. ترانزیت خارجی
 4. ترانزیت داخلی.

ورود موقت کانتینر یک فرایند گمرکی به شمار می رود که کالا های مخصوصی به منظور خروج دوباره بدون پرداخت نمودن عوارض یا حقوق گمرکی به منطقه گمرکی وارد می‌گردند‌ که شامل این گروه بندی ها می شود: ورود موقت ماشین آلات به منظور تعمیر آنها یا تولید و بسته بندی صادراتی ، ورود موقت در جهت استفاده در نمایشگاه ها، ورود موقت وسایل نقلیه همانند خودرو و هواپیما و…. ، ورود موقت دام به منظور تعلیف.

کانتینر ترخیص موقت

فرآیند ترخیص موقت برای نمایشگاهی

کانتینر ترخیص موقت برای کالاهای می‌باشند که دارای IRC نیستند و افراد حقوقی به منظور استفاده در نمایشگاه و نمایش متقاضی واردات آن هستند. متقاضیان ترخیص موقت نمایشگاهی شامل دو گروه می باشند که عبارت اند از :

 1. متقاضیانی که همان شرکت نماینده می باشد
 2. متقاضیانی که نمایندگی کالا ندارند و در کشور شرکت دیگری نیز دارای نمایندگی نبوده است.

در هر کدام از گروه های ذکر شده بعد از گرفتن درخواست متقاضی طبق مراحل زیر اقدامات انجام خواهد شد :

 • بررسی نمودن کیفی کالا
 • بررسی رعایت لزومات ویژه محصولات
 • طی نامه ی اعلام نمودن موضوع به گمرک انجام میشود‌.

به صورت خلاصه مراحل به این شرح می باشد:

 1. ثبت درخواست ترخیص موقت نمایشگاهی به صورت نامه مکتوب در دبیرخانه اداره کل
 2. ارجاع به اداره کارشناسی
 3. بررسی کارشناسی به جهت تایید کیفی وسیله
 4. در صورت عدم تایید کیفی ( رد درخواست) و در صورت تایید کیفی ( صدور نامه به گمرک جهت ترخیص موقت)

مجوزهای لازم به منظور ورود کانتینر ترخیص موقت

به منظور واردات موقت نیاز به مجوز های نمی باشد که در کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده است اما مجوزهایی از جمله بهداشت، فرهنگ، وزارت دفاع، ارشاد، کشاورزی به عنوان ضرورت و نیاز محسوب می‌شود.

حقوق گمرکی و عوارض کالاهای ورود موقت چگونه است؟

عموماً کالاهای ورود موقت در همه کشورها شامل پرداخت حقوق گمرکی و عوارض نخواهند بود.
کالاهای ورود موقت شامل پرداخت هزینه های گمرکی می باشند اما معافیت از هزینه های همچون حقوق گمرکی، عوارض گمرکی و سود بازرگانی هستند.

هزینه های گمرکی را می توان شامل مواردی همچون هزینه انبارداری، هزینه باربری، تعرفه بندی و تخلیه و غیره دانست که وصول آنها به واسطه گمرک انجام می شود.

به منظور ورود موقت چه فرم هایی مورد نیاز است؟

فرم هایی که به منظور ورود موقت مورد نیاز بوده شامل فرم تقاضای ورود موقت، فرم تقاضای تمدید پروانه ورود موقت، فریم کیل مصرف و فرم تعهدات است.

نکته) به صورت خلاصه باید بدانید که ورود موقت شامل پروسه ی گمرکی می باشد که طبق آن محصولات و کالاهای مشخص و معین میتوانند به شکل موقتی وارد ناحیه گمرکی شوند . این کالاها باید در مدت زمان مشخص که توسط گمرک ایران تعیین میگردد بدون اینکه در آنها تغییری ایجاد شود خارج شوند‌.

نکته) صدور موقت یک پروسه گمرکی محسوب می‌شود که طبق آن کالاهای مجاز به منظور هدف های مشخص نظیر تولید، پردازش، تکمیل، تعمیر و شرکت در نمایشگاه یا ماشین آلات و تجهیزات به منظور انجام خدمات فنی و مهندسی برای مدت زمان موقت و طبق مهلتی مشخص صادر به کشورهای دیگر می شوند و پس از آن به کشور بر می گردند. درصورتی که این کالاها در زمان مشخص شده به کشور بازگردانده نشوند تبدیل به صادرات قطعی می‌شوند و شامل هیچ نوع استرداد و تسهیلات صادراتی نخواهند بود.